AmxMODX Komut ve Harf Yetkileri# KOMUT YETKİ HARFİ YETKİ AÇIKLAMASI
1 amx_banip d Oyuncunun server girişini engeller.
2 amx_banmenu d Ban Menüsünü gösterir
3 amx_cancelvote j Oylama anında yapılan oylamayı İPTAL eder
4 amx_cfg h Sunucudaki cfg'yi aktif eder
5 amx_cfgmenu u CFG Menüsünü gösterir [-Maçlar içindir-]
6 amx_cflicksay i Tüm oyunculara gönderir ve Ekranın ortasında yanıp sönen mesajdır
7 amx_cflicksayy i Tüm oyunculara gönderir ve Ekranın ortasında yanıp sönen mesajdır
8 amx_cfxsay i Tüm oyunculara gönderir ve Ekranın ortasında duran fx mesajdır
9 amx_cfxsayy i Tüm oyunculara gönderir ve Ekranın ortasında duran fx mesajdır - Adsız
10 amx_chat i Adminlere gönderilen mesaj
11 amx_clcmdmenu m Oyuncu Komutları menüsünü gösterir
12 amx_cmdmenu u Komut menüsünü gösterir
13 amx_csay i Tüm Oyunculara gönderilen ekranın ortasında duran mesaj
14 amx_csayy i Tüm Oyunculara gönderilen ekranın ortasında duran mesaj - Adsız
15 amx_cvarmenu g Cvar ayar menüsünü görüntüler
16 amx_extendmap g Harita süresini uzatır
17 amx_ff g Friendly Fire Aktif/Devre dişi
18 amx_flicksay i Tüm oyunculara gönderilen yanıp sönen mesaj
19 amx_flicksayy i Tüm oyunculara gönderilen yanıp sönen mesaj - Adsız
20 amx_fxsay i Tüm oyunculara gönderilen fx mesajı
21 amx_fxsayy i Tüm oyunculara gönderilen fx mesajı - Adsız
22 amx_help --- Server'deki tüm Oyuncuların kullana bildiği Yardım Menüsünü gösterir
23 amx_kick c Oyuncuyu server'den atar
24 amx_kickmenu c Hangi Oyuncuyu server'dan atmak için oyuncu listesini gösterir
25 amx_langmenu --- Server'deki tüm Oyuncuların kullana bildiği Dil menüsünü gösterir
26 amx_map f Harita değiştirir
27 amx_mapmenu f Harita değiştirme menüsünü gösterir
28 amx_name e Oyuncu İsmini değiştirir
29 amx_pause g Oyunu Durdurur veya Başlatır. / Kimse haraket edemez ve süre sabit kalır
30 amx_pausecfg h Duraklatma/Devam ettirme yönetimi için komut listesini görüntüler
31 amx_pausecfgmenu h Menü ile Eklentileri Duraklat/Devam ettir
32 amx_plugcmdmenu u [dosyaadi.amx / eklenti adı] - eklenti komutlari menüsünü görüntüler
33 amx_plugcvarmenu g [dosyaadi.amx / eklenti adı] - cvar eklentileri menüsünü görüntüler
34 amx_psay i Oyuncuya Özel Mesaj
35 amx_psayy i Oyuncuya Özel Mesaj - Adsız
36 amx_rcon l Server konsoluna komut yollar. // Kullanımını tercih etmeyiz.
37 amx_restmenu h Silah yasaklama menüsünü görüntüler
38 amx_restrict h Silah yasaklama için yardım gösterir
39 amx_say i Tüm oyunculara mesaj gönderir
40 amx_sayy i Tüm oyunculara mesaj gönderir - Adsız
41 amx_scrollsay i Tüm oyunculara gönderilen kayan mesaj
42 amx_scrollsayy i Tüm oyunculara gönderilen kayan mesaj - Adsız
43 amx_showip d Oyuncuların IP Adreslerini görüntüler
44 amx_slap e Oyuncu tokatlar
45 amx_slapmenu e Hangi oyuncuyu Tokatla/Öldür menüsünden seçmenizi sağlar
46 amx_slay e Oyuncuyu öldürür
47 amx_speechmenu u Konuşma menüsünü gösterir
48 amx_statscfg h Yardım için istatistik biçimini gösterir
49 amx_statscfgmenu h İstatistik biçim menüsünü gösterir
50 amx_teammenu m Takım menüsünü gösterir
51 amx_tsay i Sol tarafta çıkan ve tüm oyunculara gönderilen mesaj
52 amx_tsayy i Sol tarafta çıkan ve tüm oyunculara gönderilen mesaj - Adsız
53 amx_vote j [Soru] [cevap#1] [cevap#2] [cevap#3] oylama yapar
54 amx_votemap j [de_dust][de_dust2][de_inferno][de_mirage] tarzında oylama yapar
55 amx_votemapmenu j Panelde ekli olan map listesini oylama yapmanıza yarar
56 amx_who --- Server`deki oyuncu ve bilgilerini gösterir
57 amxmodmenu u Tüm Ayarlamaları tek menü üzerinden gösterir

Admin Harf Yetkileri
# YETKİ HARFİ AÇIKLAMASI
1 a Diğer adminler tarafından uygulanan Kick/Ban v.b. komutlardan etkilenmez
2 b Sunucudaki rezerveli yerleri kullanabilme (30+2) +2 Rezervedir
3 c amx_kick Komutunu kullanabilme
4 d amx_ban ve amx_unban komutlarını kullanabilme
5 e amx_slay ve amx_slap komutlarını kullanabilme
6 f amx_map komudunu kullanabilme
7 g amx_cvar komutunu kullanabilme
8 h amx_cfg komutunu kullanabilme
9 i amx_chat ve diğer chat komutlarını kullanabilme
10 j amx_vote ve diğer oylama komutlarını kullanabilme
11 k sv_password komuduna erişim amx_cvar komudu kullanarak
12 l amx_rcon komuduna erişim amx_cvar komudu kullanarak
13 m Özel seviye A (Ek Pluginler için)
14 n Özel seviye B
15 o Özel seviye C
16 p Özel seviye D
17 q Özel seviye E
18 r Özel seviye F
19 s Özel seviye G
20 t Özel seviye H
21 u Menü erişimi
22 z User (Admin olmayan) Not: Admin kullanıcılar için kesinlikle kullanılmaz!

Tanimlama bilgileri (Panelden)
# YETKİ HARFİ AÇIKLAMASI
1 a Yanliş şifre girildiğinde oyuncuyu sunucudan atar
2 b Clan tag ile tanımlama
3 c Steamid/Wonid ile tanımlanır
4 d IP ile tanımlama
5 e Şifre istenmez // Sadece(Nick-Ip/Steamid) gereklidir

Saygı ve sevgilerimizle,
CSOYUNCU Online Oyun Sunucuları
CSOyuncu.com