AmxMODX Admin KomutlarıAMX Komutları
amxmodmenu - Ana Menüyü açar
amx_banmenu - Ban Menüyü açar
Yönetici Komutları - Komut Yazım Şekli - Yetki Görevi
 1. amx_kick [reason] Oyuncu atma
 2. amx_ban [reason] Oyuncuyu yasaklama
 3. amx_addban [reason] Oyuncuyu sunucunun yasaklı listesine ekleme
 4. amx_unban Oyuncunun üzerindeki yasağı kaldırma
 5. amx_slay Oyuncuyu öldürme
 6. amx_slap [damage] Oyuncu tokatlama
 7. amx_leave [tag1] [tag2] [tag3] Belirtilen taglardan biri olmayan oyuncuları atma
 8. amx_pause Oyunu duraklatma ve devam ettirme
 9. amx_who Oyuncu hakkında bilgi alma
 10. amx_cvar [value] Cvar değerini değiştirme veya görüntüleme
 11. amx_map Harita değiştirme
 12. amx_cfg Server tabanlı ayar dosyası çalıştırma
 13. amx_rcon Server konsolunda komut çalıştırma
 14. amx_plugins Eklentileri listeleme
 15. amx_modules Modülleri listeleme

Sohbet Komutları
Komut Yazılım Şekli ve Yetki Görevi
 1. amx_say Normal konuşma yerinden tüm oyunculara mesaj yazmak
 2. amx_chat Normal konuşma yerinden tüm yöneticilere mesaj yazmak
 3. amx_psay Oyuncuya özel mesaj yazmak
 4. amx_tsay Sol tarafa renkli mesaj yazmak
 5. amx_csay Ortaya renkli mesaj yazmak

Oylama Komutları
Komut Yazılım Şekli ve Yetki Görevi
 1. amx_votemap [map] [map] [map] Harita(lar) oylama
 2. amx_votekick Oyuncuyu atmak için oylama
 3. amx_voteban yasaklamak için oylama
 4. amx_vote Tanımlanan soru ve seçenekler ile özel oylama
 5. amx_cancelvote Son aktif oylama işlemini iptal etme

İstatistik Komutları
Komut Yazılım Şekli ve Yetki Görevi
 1. say /hp Bütün Oyuncular Katilin hakkında bilgi görüntüleme
 2. say /statsme Bütün Oyuncular İstatistiklerini görüntüleme
 3. say /stats Bütün Oyuncular Diğer oyuncuların istatistiklerini görüntüleme
 4. say /top15 Bütün Oyuncular En iyi 15 oyuncuyu görüntüleme
 5. say /rank Bütün Oyuncular Sunucudaki istatistiki yerinizi görüntüleme

Konuşma Komutları
Komut Yazılım Şekli ve Yetki Görevi
 1. say nextmap Bütün Oyuncular Sıradaki haritayı görüntüleme
 2. say timeleft Bütün Oyuncular Harita bitimine kalan süreyi görüntüleme
 3. say thetime Bütün Oyuncular O anki saati öğrenme

Menü Komutları
Komut Yazılım Şekli ve Yetki Görevi
 1. amxmodmenu Ana Amx Mod X menüsünü açar
 2. amx_cvarmenu Cvar menüsünü açar
 3. amx_mapmenu Harita değiştirme menüsünü açar
 4. amx_votemapmenu Harita oylama menüsünü açar
 5. amx_kickmenu Oyuncu atma menüsünü açar
 6. amx_banmenu Oyuncu yasaklama menüsünü açar
 7. amx_slapmenu Oyuncu öldürme/tokatlama menüsünü açar
 8. amx_teammenu Takım değiştirme menüsünü açar
 9. amx_clcmdmenu Komut menüsünü açar
 10. amx_restmenu Silah yasaklama menüsünü açar
 11. amx_teleportmenu Işınlama menüsünü açar
 12. amx_pausecfgmenu Eklenti duraklatma/çalıştırma menüsünü açar
 13. amx_statscfgmenu İstatistik ayarları menüsünü açar

Saygı ve sevgilerimizle,
CSOYUNCU Online Oyun Sunucuları
CSOyuncu.com